Informacyjna w sprawie monitoringu wizyjnego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Hamerni

Tartak ul. Mszczonowska 1, 96-325 Radziejowice

 

Domu Pomocy Społecznej w Hamerni zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:


· Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni jest​​ Dom Pomocy Społecznej w Hamerni Tartak ul. Mszczonowska 1, 96-325 Radziejowice,​​ w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.

· We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Hamerni pod adresem e-mail:

biuro@e-ssc.pl

· Pani/Pana dane osobowe będą podlegały rejestracji obrazu bez rejestracji dźwięku i przetwarzane w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Hamerni oraz zabezpieczenia mienia, a także zapobiegania czynom skierowanym przeciwko zatrudnionym pracownikom, mieszkańcom lub mieniu.

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków Domu, jako zakładu pracy oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego.

· Monitoring wizyjny obejmuje teren Domu na zewnątrz budynku.

· Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje i urzędy upoważnione z mocy przepisów prawa.

· Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie.

· Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

· Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

· Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.