Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Hamerni.Dyrektor: Daniel Borowski.


Główny Księgowy: Jan Pacholski


Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego: Sylwia Marszałek


Personel Domu Pomocy Społecznej wraz z mieszkańcami.